4 BIDANG MENGGAMBAR PSV PDF

Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan. PENDIDIKAN SENI VISUAL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN; MEMBENTUK DAN MEMBUAT EMPAT STANDARD KANDUNGAN. Tahun 4. Bidang: Menggambar. Teknik: Gosokan. Tema: Objek buatan manusia. Tajuk: Kereta. Disediakan oleh: Azinuddin Muhammad Bin Zainudin.

Author: Douzil Shakam
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 10 August 2008
Pages: 244
PDF File Size: 17.50 Mb
ePub File Size: 15.3 Mb
ISBN: 579-3-65002-504-6
Downloads: 64928
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezirr

Published on Jul View 1.

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

Kajian ini berdasarkan kepada penghasilan satu karya dalam bidang menggambar dua dimensi dan tiga dimensi dengan mengaplikasikan pelbagai alat, bahan dan menerapkan beberapa teknik yang bertemakan alam semula jadi. Karya psf telah dihasilkan bertajuk The Lake House dijalankan bagi melengkapkan tugasan kerja kursus. Penulisan mengenai sinopsis karya dihasilkan untuk membuat penerokaan dan kajian pada pdv ini bagaimana ia dihasilkan menggunakan teknikteknik di dalam bidang menggambar.

Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetik dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat mneggambar tertentu. Penghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambil kira aspek-aspek formal, makna dan konteks penghasilan sesuatu karya.

Seni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersifat psikologi dan sosiologi. Secara umum, seni berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan kerohanian individu mahupun masyarakat.

Seni ditakrifkan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu menggajbar dianggap indah, terutamanya dalam bentuk visual Hornby, Seni juga disifatkan sebagai suatu kegiatan bjdang proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata Martin, Hauser berpendapat, seni adalah komunikasi Herbert Read pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan.

Seni adalah penjelmaan rasa estetika Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus, dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran. Ringkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni reka.

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

Karya seni visual ialah suatu menggqmbar visual akan menggaambar idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang meenggambar.

Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami mengbambar digunakan mereka.

Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada mrnggambar kesembilan belas, menjelang pertengahan abad kedua puluh, teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Sebagai suatu bentuk komunikasi, seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran, perasaan, dan pengamatan Preble, Preble dan Frank, Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual, justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting.

Sebagai contoh, istilahistilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika, dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan, lukisan, arca, cetakan, seni bina, puisi dan menggambarr Osborne, Di samping seni halus dan seni gunaan, terdapat juga istilah-istilah menggqmbar tradisi, seni keagamaan, seni moden dan seni pascamoden.

Seni tradisi lazimnya disifatkan sebagai bentuk-bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri-ciri tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. Sebagai contoh, identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti seni ukir, seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman motif-motif dan maknanya.

Seni keagamaan pula mendukung prinsip-prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara satu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep, tatacara, kaedah dan prinsip yang tersendiri.

  BEIJER E200 MANUAL PDF

Kepelbagaian ruang lingkup seni, sama ada dari segi bentuk, makna, teknik, bahan, dan hubungannya dengan konteks penghasilan, termasuklah pengkarya danpersekitaran, serta penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara-perkara asas kepada bidang Sejarah Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan 3. Membentuk dan Membuat Binaan 4.

Menggabar Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif, interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Bagi kajian ini bidang yang menjadi tumpuan merupakan bidang menggambar. Menggambar Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi.

Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat, bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.

Kegiataninidapatmemperkembangkan persepsi visual individu dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya.

Ini akan membolehkan menggabar itu menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan menghambar satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Ia dihasilkan melalui pelbagai bahan dan teknik serta penerapan bersama unsur seni serta prinsip-prinsip rekaan dalam konteks pendidikan seni visual.

Penghasilan sesebuah karya ia melibatkan mesej atau maksud yang ingin disampaikan. Selain itu juga subjek matter yang digunakan di dalam karya.

Subjek matter bagi karya di atas adalah rumah usang di mana komposisi rumah tersebut yang berada pada kedudukan yang seimbang menjadikannya sebagai tumpuan kepada pemerhati. Karya ini juga menggambarkan suasana yang damai dan indah apabila penggunaan warna mengbambar dan sejuk digunapakai. Penggunaan Media dan Bahan. Tetapi ini tidak bermakna bahan dan media yang mahal sahaja mampu menghasilkan lukisan yang bermutu dan menarik.

Lukisan yang bixang dan kreatif boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan yang biasa sahaja. Tidak dinafikan juga, penggunaan bahan yang mahal dan berkualiti merupakan satu rangsangan dalam penghasilan lukisan. Sepanjang karya di atas dihasilkan alatan dan bahan yang digunakan adalah pensel, warna poster, berus, straw, lidi dan gambar. Penggunaan pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna. Ini kerana karya yang dihasilkan menggunakan teknik catan di mana teknik catan yang bersifat hidang dimensi biasanya diwarnakan di atas permukaan kertas.

Selain itu, penggunaan bahan seperti lidi digunakan di dalam teknik kolaj untuk meninggalkan kesan yang lebih dramatik yang bersifat 3 dimensi. Gambargambar dari media cetak juga menghambar bagi penggunaan teknik montaj. Penggunaan Teknik Beberapa teknik menggambar telah digunakan bagi menghasilkan karya bidang menggambar dua dimensi dan tiga dimensi ini.

Antara teknik yang digunakan adalah teknik catan, kolaj, montaj dan juga percikan. Teknik catan merupakan proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata ataupun abstrak. Dihasilkan melalui sapuan warna ke mneggambar permukaan rata dengan menggunakan berus.

BIDANG KEGIATAN PSV

Lukisan grafik mengandungi komposisi artistic dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan bahan. Satu ciptaan gambar yang berwarna dan ia adalah satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.

Teknik catan air terbahagi kepada 4 iaitu:. Bagi penghasilan karya di atas, teknik catan telah digunakan. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.

Ia melibatkan teknik basah atas basah iaitu sapuan warna cair ke atas permukaan kertas yang basah. Ia menghasilkan kesan lut sinar. Teknik ini merupakan teknik yang dramatik bagi media cat air dan yang paling sukar untuk dikawal sapuannya.

  LIVRO OS LUSIADAS PDF

Di dalam karya tersebut, teknik ini dapat dilihat di bahagian langit yang disapu menggunakan warna oren.

Manakala teknik berus kering yang melibatkan sapuan warna terus dari tiub ke atas permukaan kertas. Teknik ini boleh juga melibatkan sapuan warna yang pekat ke atas lapisan bidangg yang telah kering untuk menghasilkan kesan jalinan. Ia akan memberi kesan kering berlegap. Ia dapat dilihat di bahagian daun pokok. Manakala teknik kecatan mfnggambar digunakan di bahagian-bahagian yang lain.

Dapat dilihat di bahagian kanan karya terdapat sepohon pokok di mana rantingnya dihasilkan melalui teknik tiupan. Teknik ini akan membentuk corak yang tidak terancang apabila warna air tadi dititiskan dan meniup menggunakan straw bagi memberi kesan ranting yang semula jadi, lalu ditambah daun pokok bagi menampakkan imej pokok. Selain itu juga terdapat mfnggambar teknik percikan pada bahagian angsa di mana ianya memberi kesan percikan air yang menggambarkan seolah-olah angsa tersebut sedang bermain.

Teknik percikan menggunakan berus, semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan dan percikan secara sengaja menggunakan warna cair, cat atau cairan yang dapat meninggalkan kesan ke atas permukaan sesuatu bahan seperti kertas.

Percikan di dalam karya ini dilakukan dengan menggunakan berus lukisan bersama warna poster putih yang dicampur dengan air. Teknik Kolaj bermaksud potong, koyak, gunting, gam, tampal sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai satu hasil kerja seni menyusun dan tampal sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih. Berbagai jenis bahan dilekat dan tampal di satu permukaan khas seperti kertas lukisan.

Ia mestilah mempunyai satu tema hidang sesuatu karya seni kolaj. Bahan yang digunakan merupakan lidi, digam dan dilekatkan bagi membentuk sebuah rumah usang. Penggunaan bahan juga secara tidak langsung menaikkan sesuatu nilai estetik sesebuah karya. Jika dilihat karya tersebut, bahan lidi yang dijadikan kolaj untuk membentuk rumah usang itu lebih menarik kerana warna semula jadi lidi itu secara tidak nenggambar memberi ton warna yang realistik.

Teknik Montaj merupakan tampalan gambar-gambar yang dipotong yang membentuk satu cerita. Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari mana- mana media cetak untuk menghasilkan pav tajuk atau tema. Satu corak tidak menggxmbar bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain.

Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. Hasil bidant mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto, majalah, cetakan yang disusun supaya bercantum, bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.

menghambar Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain.

Di dalam karya ini teknik montaj digunakan pada bahagian bunga tulip, bunga teratai, rama-rama dan juga katak. Kesan montaj ini juga secara tidak langsung menghidupkan sesuatu karya itu. Kecenderungannya melukis mula dikesan sejak menuntut di Sekolah Melayu Bukit Chandan.

Malangnya, minat beliau dalam bidang lukisan langsung tidak mendapat sokongan ,enggambar guru-guru kolonial. Beliau terus melukis dan melukis sehingga melanjutkan pengajian di Sekolah Clifford Kuala Kangsar sebelum menyertai Institut Latihan Perguruan di Johor pada Lebih membanggakan, beliau merupakan pelajar Melayu terawal dihantar menuntut dalam jurusan seni reka di Brighton, England pada