DERMATOVENEREOLOGIE VOOR DE EERSTE LIJN PDF

J.H. Sillevis Smitt;, J.J.E. van Everdingen;, H.E. van der Horst;, Th.M. Starink. Download Book (PDF, KB) Download Chapter ( KB). Dermatovenereologie voor de eerste lijn (eBook) available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to. Get this from a library! Dermatovenereologie voor de eerste lijn: een systematische introductie. [J H Sillevis Smitt; J J E van Everdingen; Th M Starink;.

Author: Kakazahn Zulkisho
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 10 July 2007
Pages: 371
PDF File Size: 18.64 Mb
ePub File Size: 6.34 Mb
ISBN: 260-2-27912-606-5
Downloads: 86621
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daizuru

De eerste- en tweede lijn werken nauw samen in de eerstelijnspluszorg, ook wel anderhalvelijnszorg genoemd.

: Cookies

Het is gericht op de substitutie van specialistische zorg in het ziekenhuis met specialistische zorg in de eerste lijn. In Zuid-Limburg zijn door het Ministerie van Volksgezondheid drie proeftuinen aangewezen.

Binnen deze proeftuinen wordt eerstelijnspluszorg op verschillende wijzen in de praktijk gebracht. Het project valt onder de regionale proeftuin Blauwe Zorg in de regio Maastricht-Heuvelland. Tijdens een proefperiode zijn de specialismen interne geneeskunde, orthopedie, neurologie en dermatologie begonnen met anderhalvelijnszorg.

Vervolgens zijn oogheelkunde, reumatologie, kindergeneeskunde, CVA nazorg, gynaecologie, KNO, seksuologie en urologie aangesloten. Op de langere termijn kunnen ook andere specialismen bij de anderhalvelijnszorg betrokken worden. Kijk voor meer informatie over de proeftuin Blauwe Zorg op: Een onderdeel van de proeftuin Mijn Zorg is de internistische consultatie door een specialist in dienst van een huisartsenpraktijk.

  LIBRO DE SOLFEO ESLAVA PDF

Als kerntaak heeft de internist het ondersteunen van de poortwachtersfunctie van de huisarts. Hierin werken huisartsen en specialisten nauw samen.

Complete samenvatting Dermatologie

Naast cardiologie, het specialisme waarmee is gestart, zijn inmiddels ook de specialismen dermatologie, klein chirurgie, interne geneeskunde en kno keel- neus- en oorheelkunde gestart. Binnen PlusPunt biedt de specialist met ondersteuning van onder ander verpleegkundigen, laboranten en artsen, gespecialiseerde consulten in de eerste lijn.

Kijk voor meer informatie over de proeftuin Mijn Zorg op: In deze regio heeft men in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met allerlei lujn van eerstelijnspluszorg. De proeftuin Anders Beter wil deze initiatieven verruimen en mogelijkheden voor deelinterventies verkennen.

Dit wil men bewerkstelligen door het toepassen van stepped care, waarbij eerst conservatieve, weinig ingrijpende behandelmethoden zoals medicatie en een beweegprogramma worden toegepast gedurende een periode van 6 maanden.

Search results

Dermatovenreeologie deze conservatieve behandeling niet afdoende is, kan worden overgestapt naar een meer invasieve, ingrijpende behandeling zoals prothese. Een uitgebreide evaluatie is belangrijk om aan de Anders Beter-filosofie te voldoen: Kijk voor meer informatie over de proeftuin Anders Beter op: De regio Dermatovenereologid kent een lange traditie van intensieve samenwerking tussen de eerste lijn en de tweede lijn.

  COMPUTERNETWERKEN VOOR DUMMIES PDF

In de verschillende onderzoeksprojecten willen we inzicht krijgen in de haalbaarheid, effectiviteit en kosteneffectiviteit van eerstelijnspluszorg.

Dit inzicht is nodig om dermatovenerwologie duurzame basis te leggen voor de verdere ontwikkeling en realisering van de zorg in de eerstelijnsplus. In een volgende fase volgt een groter, observationeel onderzoek om de kosteneffectiviteit van eerstelijnspluszorg te bestuderen.

Via kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden behaalde resultaten en opgetreden drrmatovenereologie beschreven en knel- en verbeterpunten geanalyseerd. Onderzoek naar de effecten van de eerstelijnspluszorg in de proeftuinen vereist een meerjarentraject om alle vragen goed onderbouwd te kunnen beantwoorden.

Links Home Duurzame inzetbaarheid Eerstelijnsplus Marktwerking Rechtvaardige zorg Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg – delier Sociale zekerheid en zorg. Nieuwsbrief DZ Vul hier uw e-mail adres in indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.