HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Arak Shalmaran
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 14 June 2017
Pages: 121
PDF File Size: 12.73 Mb
ePub File Size: 20.48 Mb
ISBN: 798-7-34464-269-8
Downloads: 10870
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakarg

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word ctotdat die volkomenheid van u ryk kom dwaarin U alles in almal sal wees e.

Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys a dat heidelberge God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys b word. Daarna moet hy die Tien Gebooie duidelik aan die gemeente voorlees. Gegee te Heidelberg op Dinsdag die negentiende dag van Januarie, in die jaar duisend vyfhonderd drie en sestig na die geboorte van Christus ons liewe Heer en Saligmaker.

Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Wat gebied God in die eerste gebod? Mag ons dan glad nie beelde heidelbergwe nie? Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n regverdige oordeel straf b. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Ons Here Jesus Christus dwat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het e. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe, oordeel.

Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a.

  HAUSTARIFVERTRAG FERCHAU 2012 PDF

Waarom het Christus ons beveel om God as “ons Vader” aan te spreek? Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Nadat Luther in sy 95 stellings aan die kerkdeure in Wittenberg vasgespyker het, het dinge vinnig begin gebeur en het die Kerkhervorming op verskillende plekke in die huidige Europa begin deurbreek en begin om veld te wen.

Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem b.

Heidelbergse Kategismus

Research Articles Systematic Theology and Ecclesiology []. Nee, want eerstens wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a. Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit?

In twee tafels awaarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra; die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is b.

Waarom word Hy ‘Christus’, wat Gesalfde beteken, genoem? After a brief introduction to the Heidelberg Catechism, the aim in this first article is to focus extensively on the reception of the HC in the time of Andrew Murray during the nineteenth century, and specifically against the background of the then liberal theology in both the Netherlands and South Africa.

JavaScript is disabled for your browser. Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk e nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal f. Katevismus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink.

Kateismus God Hom so in sy Woord geopenbaar het b dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie esodat Hy deur ons reg bely faangeroep g en in al aktegismus woorde en werke geprys word h.

  ATTAR OF NISHAPUR PDF

So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe g.

Nee, want om ‘n regte eed te sweer, beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer a. Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus Smit, D.

Acta Theologica

As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self heidelberggse die ryk van Christus uitgesluit. Wat is die vyfde bede?

It will become clear that both these nineteenth and twenty-first century developments had their own unique contexts. Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ‘n deel daarvan wees nie? Only a strong vision, able leadership heidslbergse all parties within the church and a rediscovery of the redeeming power of the cross and of the resurrection as basic doctrinal tenets, also upheld by the HC, can save the DR Church from an ever moving downward spiral.

Sodat heidelbergwe in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos kategiamus my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het a.